۱۳۹۲ اردیبهشت ۱۲, پنجشنبه

حالا وقت اش است ٬به مناسبت روز جهانی کارگر: خدامراد فولادی!

حالا وقت اش است

به مناسبت روز جهانی کارگر

 socialism

خدامراد فولادی

حالا وقت اش است

آخر ِ ماه

حقوق ات را گرفته ای با یکدست

و داده ای به طلبکارها با دست دیگر

حساب که می کنی

چیزی نمی ماند برای جیب ها

و چندین دهان ِ خالی

که پر نمی شود هیچگاه

در پرانتز ِ همیشه باز ِ

هزینه های زندگی ات .

پیش از آنکه حقوق ات را بگیری

حقوق شان را گرفته اند از تو

بیش از حد نیازشان

از ارزش ِ اضافی ِ کارت

سرمایه دارها

مدیرکل ها

ماموران ریز و درشت ِ سرمایه

عبا به دوش محله

که حالا سرمایه دار هم شده

و با هر دو دست می گیرد

سهم سیاست ِ عین دیانت اش را .

دکتر مارکس می گوید :

حالا وقت اش است

الفبای زندگی را بردار از توی کتاب ها

همراه سلاح نقد و

اگر لازم شد نقد ِ سلاح

برو توی خیابان ها

فریاد بزن

آنچنانکه لرزه بیفتد

بر اندام ساختمان طبقاتی ِ تاریخ 

و بشنود آن بالا

گوش ِ ناشنوای سرمایه

زنده باد سوسیالیسم

زنده باد کمونیسم

 برگرفته از گزارشگران

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر