۱۳۹۵ تیر ۷, دوشنبه

پرولتاریا: شاهین نجفی

دریافتی:

پرولتاریا

shahin najafi3
شاهین نجفی

از رنجی خسته ام که ازان من نیست
بر خاکی نشسته ام که ازآن من نیست

با نامی زیسته ام که از آن من نیست
از دردی گریسته ام که ازان من نیس

در انتظار طعم تلخ مک دونالد
پشت شیشه های فست فود در صفم

زیر شیر باز نفت شرکت توتال
لای چرخ های پورشه در کفم

خشکیده از برق رولکس تو
شاد از شادی قرص اکس تو

برف زیر چوب اسکی تو شمشکم
آب میشوم شرم کهریزکم

موش خیسو خسته از زجر جوب ها
دل خوشم به خرده خیرات خوب ها …..

پادویی پاره زیر پای بورسم
با فلک در فلاکت تو کورسم

ثبت شد در تناقض دوان ما
گور جد حرف ها پیام ما

از رنجی خسته ام که از آن من نیست
بر خاکی نشسته ام که ازان من نیست

با نامی زیسته ام که ازان من نیست
از دردی گریسته ام که ازان من نیست

توی جنگ له زیر چرخ تانک ها
در زمان صلح غرق قرض بانک ها

پول خردی در قعر جیب ها
یک چک مچاله دست نا نجیب ها

سود کارو بارو نبض کار خانه ام
حاشیه ترین محله آشیانه ام

پنج صبح روی دار کرد میشوم
با بلوچو و لر شکنجه خرد می شوم

ترک تورک تارک از زبان مادری
یک ارومیه نمک به زخم آذری

خون و رگ زیر پوست سفید تو
گور جد وعده ها وعیده تو

از رنجی خسته ام که از آن من نیست
بر خاکی نشسته ام که ازان من نیست

با نامی زیسته ام که ازان من نیست
از دردی گریسته ام که ازان من نیست


 https://www.youtube.com/watch?v=1GAPulSeglI

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر