۱۳۹۵ تیر ۳, پنجشنبه

عادت ایرانی (به فارسی و انگلیسی): مجید نفیسی

دریافتی:

عادت ایرانی

majid-nafisi-c[1]


مجید نفیسی
برای منصور خاکسار

هنوز هم به عادتِ ایران
از کوچه های تنگ می گذرم
بر سرِ هر پیچ, پا سست میکنم
و از گوشه ی چشم به پشت مینگرم.
در پسِ دکلِ آشغالدانی ها
مردانِ نقابدار کمین کرده اند
و ناله ی دربندانِ زندان اوین
از دور شنیده می شود.
به سیمهای برق نگاه می کنم
که راهِ برون رفت را نشان می دهند.
نه! کوچه، بن بست نیست
و تنها همان سایه ی قدیمی
مرا دنبال می کند.
مجید نفیسی
پنجم مارس ۱۹۹۳

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر