۱۳۹۶ آبان ۱۰, چهارشنبه

اکتبر کبیر  تقدیم به لنین: ناهید مذکوری


 اکتبر کبیر   تقدیم به لنین
ناهید مذکوری
در بلندای کبیر اکتبر
توچگونه فرا خواندی
خیل ستارگان رنج و زحمت را
که هنوز هم می درخشند
در این زورق حیات؟
و چگونه رهروانت می گشایند
دریچه خورشید را
بر رنج دیدگان ظلم؟
و زنان سرود خوانان
شانه به شانه مردان
به پرواز در می آورند
پرندگان به منقارکشیده شاخه زیتون را؟
وبا خمیره عشق   باز میسازند
برجرثومه ناقوس شکستگان
   جنگ افروز
خانه صلح را؟  
ناهید مذکوری: 8 آبان 1396 برابر با 30.10.2017

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر