۱۳۹۶ مرداد ۱, یکشنبه

سرود سی تیر به مناسبت شصت و پنجمین سال قیام  ملی 30 تیر 1331

دریافتی:
بُوَد راه ما خدمت توده ها                     در این ره کنیم جان خود را فدا
کنیم پرچم اتحادی به پا                                  به شادی ز خون شهیدان ما
بپا کنیم پرچم خشم و کین را
پی افکنیم زندگانی نوین
خروش ما برکند بنای بیداد
به سر رسد این نبرد آخرین

به مناسبت شصت و پنجمین سال قیام  ملی 30 تیر 1331

متآسفانه این سرود مردمی را در هیچ جا پیدا نکردم،  نام شاعر و سرایندۀ آهنگ را نیز فراموش کرده ام.  به یاری حافظه آن را تقدیم جانباختگان 30 تیر و تمامی جانفشانان راه آزادی و سوسیالیسم می نمایم.
سیامک م.

سرود سی تیر


بیا تا به یاد شهیدان تیر                                  که رفتند در راه فتح و امید
همان اخترانی که افروختند                            دل و جان به دامان صبح سپید
بپا کنیم پرچم خشم و کین را
پی افکنیم زندگانی نوین
خروش ما برکند بنای بیداد
به سر رسد این نبرد آخرین
دمد لاله ها از دل کوه و دشت                       به یاد عزیز شهیدان ما
خروشد کنون آتش انقلاب                    ز هر گوشۀ خاک ایران ما
بپا کنیم پرچم خشم و کین را
پی افکنیم زندگانی نوین
خروش ما برکند بنای بیداد
به سر رسد این نبرد آخرین
به نیروی ملت شود سرنگون                         بناهای بیداد اهریمنان
فرو ریزد از بُن بنای ستم                      به نیروی خلاق زحمتکشان
بپا کنیم پرچم خشم و کین را
پی افکنیم زندگانی نوین
خروش ما برکند بنای بیداد
به سر رسد این نبرد آخرین
بُوَد راه ما خدمت توده ها                     در این ره کنیم جان خود را فدا
کنیم پرچم اتحادی به پا                                  به شادی ز خون شهیدان ما
بپا کنیم پرچم خشم و کین را
پی افکنیم زندگانی نوین
خروش ما برکند بنای بیداد
به سر رسد این نبرد آخرین

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر